Aliexpress zakładanie sporów

aliexpress zakładanie sporów
Choć większość problemów może być z powodzeniem rozwiązana przez bezpośredni dialog ze sprzedawcą, a obie strony tylko zyskują na utrzymaniu pozytywnych relacji biznesowych, to czasami pewne sytuacje muszą być rozwiązane w bardziej formalny sposób.
Otwierając spór, kupujący oficjalne oświadczają, że są niezadowoleni z niektórych aspektów swoich zamówień i chcą, pociągnąć sprzedającego do podjęcia natychmiastowych działań w celu zaradzenia tej sytuacji.

Założyć spór (Open Dispute) można, gdy: aliexpress zakładanie sporów

1. Towary nie zostały dostarczone (data potwierdzenia zależy od wyboru różnych usług kurierskich, a dostawca potwierdził, że zamówienie zostało wysłane.

2. Towary nie są dostarczone w zadowalającym stanie

3. Wypełniając formularz zamieszczony w tym procesie zakładania otwartego sporu, kupujący może wyjaśnić zaistniałą sytuację i poprosić o wymianę, częściowego zwrotu, lub w rzadkich przypadkach pełny zwrot pieniędzy.

Jak mogę otworzyć spór: aliexpress zakładanie sporów

Można otworzyć spór po upływie 6 dni po nadaniu przez sprzedającego zakupionych produktów aż do dnia, w którym zamówienie zostało zrealizowane.   Aby rozpocząć proces zakładania sporu, kupujący muszą zalogować się i kliknąć na „Moje zamówienia” („My Orders”) na stronie głównej (karta jest w najwyższym pasku narzędzi). Spowoduje to wyświetlenie nabywcy wszystkich zamówień na AliExpress. Kliknij „Otwórz spór” („open dispute”).

Również można kliknąć ” Zobacz szczegóły ” („View detail”) i przejdź do strony Szczegóły transakcji.

Pojawi się podstawowy formularz dla kupującego dotyczący szczegółów zamówienia, przyczyny sporu, o zwrocie częściowym lub całkowitym . Po wypełnieniu formularza, naciśnij przycisk „Wyślij ” („Send”), aby wysłać bezpośrednio do sprzedającego.

Jeżeli kupujący otrzymał towar, nabywca musi dodać pewne dowody, tak jak obrazki / filmy / zapisy rozmów w celu poparcia jego / jej prośby sporu. W przypadku gdy kupujący nie otrzymał przesyłki – ta opcja nie jest obowiązkowa.

Po wysłaniu formularza sporu, dostawca ma 15 dni na odpowiedź i próbę osiągnięcia porozumienia z kupującym. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w terminie 15 dni, spór automatycznie zostanie poddany przeglądowi za pośrednictwem Zespołu AliExpress Disputy. (Uwaga: Wszystkie otwarte informacje o sporach będą rejestrowane i zapisywane przez Zespół AliExpress w przypadku nasilania się sporów.)  Jeżeli kupujący nie usłyszy od dostawcy zadowalającej odpowiedzi lub czuje że negocjacje nie posuwają się naprzód, nie musi czekać, aż okres 15 dni sporu dobiegnie końca. Kupujący może eskalować spor po 3 dniach lub więcej w proces otwartej dyskusji.

Jak zmodyfikować spór Po otwarciu sporu , można zmodyfikować swój wniosek sporów i starać się zawrzeć umowę z dostawcą w czasie sporów. Naciśnij przycisk „Modyfikuj” (”Modify”) aliexpress zakładanie sporów

Po wypełnieniu formularza, naciśnij przycisk „Wyślij” („Send”), aby wysłać bezpośrednio do dostawcy.

aliexpress zakładanie sporów

Jak mogę zażądać rozwiązania sporu od aliexpress.com

W niefortunnym przypadku gdy kupujący i dostawca nie mogą dojść do porozumienia w ciągu 15-dniowym procesie otwartego sporów, kupujący może eskalować spór. „Formularz kontaktowy” i „Otwórz Spór” są to pierwsze kroki, podjęte przez kupującego, negocjacji z dostawcą. Ostatnim krokiem w procesie jest nasilenie sporu i zaangażowanie w sprawę AliExpress.   Poprzez złożenie reklamacji, kupujący nie jest w stanie dojsć do porozumienia z dostawcą i żąda, aby AliExpress wkroczyć do rozwiązania sporu. Powody do eskalacji sporu może być różne jak np. dostawca nie odpowiada na żądania kupującego lub odmawia częściowego zwrotu za zamówienie wysłane w stanie niezadowalającym.


aliexpress zakładanie sporów

Możesz złożyć reklamację w AliExpress.com 3 dni po otwarciu spóru . Jeśli spór nie zostanie zatwierdzony w ciągu 15 dni od daty złożenia wniosku, będą one automatycznie kierowane do naszego Zespołu Rozwiązywania Sporów. AliExpress.com rozpocznie skargę i podejmie decyzję na podstawie dowodów dostarczonych przez obie strony. Wszystkie decyzje podjęte przez AliExpress.com są ostateczne.